Вітаємо Вас на сайті еФізика

Можливість швидкої комунікації та обміну даними прискорює розвиток практично всіх сфер людської діяльності, тому якісна підготовка фахівців, які вільно використовують компютерні технології, є однією з приорітетних завдань.

Розвиток та реформування системи освіти тісно повязаний із посиленням технологічних тенденцій та більш активним використанням накопиченої системи освітніх технологій. Особливе місце серед них займають технології, які реалізують особистісно-орієнтований підхід: розвиваюче навчання, технологія формування творчої особистості, технологія навчання як дослідження, проектна технологія, інформаційні компютерні технології.

Оптимальні умови реалізації освітнього потенціалу компютерних технологій навчання полягають у системному (не епізодичному) використанні на основі дидактичних принципів візуалізації навчальної інформації, безпосередньому зворотньому звязку між користувачем та засобами компютерних технологій, автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення, організації управління навчальною діяльністю, контролі за результатами засвоєння знань.

Крім того, сучасні досягнення цифрової техніки та комп’ютерних технологій значно випереджають матеріальну базу й технологію навчального експерименту в школах і ВНЗ.

Тому даний сайт присвячений використанню інноваційних технологій в освіті та розробці комплексу апаратних і програмних засобів, які забезпечують проведення автоматизованих лабораторних і навчально-дослідницьких робіт на фізичних і технічних об’єктах.